Een gedragscode voor de parlementariërs van Beppe Grillo

Heel Italië, en veel mensen daarbuiten die zich zorgen maken over de euro, vraagt zich af hoe de Kamerleden en Senatoren die namens de beweging van Beppe Grillo zijn gekozen, zich in het parlement zullen opstellen. Ze moeten zelf ook nog een aantal praktijkafspraken maken, en natuurlijk nog veel leren. Maar er is al wel een gedragscode, te lezen op de site van Beppe Grillo. 

Hoewel het blog van Grillo ook een Engelse versie heeft, heb ik geen vertaling kunnen vinden van de gedragscode. Daarom kort en ruw vertaald een aantal elementen eruit.  In de aanhef staat dat de parlementariërs zich moeten focussen op de drie eisen van Grillo voor meer directe democratie: een raadgevend referendum, mogelijkheid voor gewone burgers om wetsvoorstellen in te dienen, en directe verkiezingen van parlementariërs (onder de huidige regels is geen voorkeurstem mogelijk, je kunt alleen op een lijst stemmen).

Verder staan er een paar concrete voorschriften in:

  • Niemand mag meer dan 5000 euro bruto houden van zijn salaris, van ruim 10.000 euro. In de gedragscode staat: ,,Wat overblijft moet worden teruggegeven aan de staat.’’ In Sicilië hebben de grillini die in het regionale parlement zijn gekozen, besloten een kwart van hun salaris in een fonds te storten dat wordt gebruikt voor microkredieten voor beginnende en kleine bedrijven. Er wordt nog onderzocht op iets vergelijkbaar op nationaal niveau mogelijk is.
  • Veel Italiaanse Kamerleden koesteren de aanspreektitel onorevole, geachte afgevaardigde. Dit geeft status, maar is ook besmet geraakt als pretentieus. De grillini mogen zich geen onorevole noemen, maar moeten de aanspreektitel ,,burger”  gebruiken.
  • Iedere drie maanden komt er een nieuwe fractieleider.
  • De parlementariërs moeten de praatprogramma’s op tv mijden. Ook Grillo, die campagne heeft gevoerd via internet en via verkiezingsbijeenkomsten, heeft geweigerd deel te nemen aan een van de vele politieke discussieprogramma’s op tv. Die rieken in zijn ogen te veel naar ‘oude politiek’.
  • Iedere maand wordt er verantwoording afgelegd over de uitgaven. Dat past in het streven van de partij naar transparantie over wat er met het publieke geld gebeurd. De afgelopen jaren is er bij andere partijen een hele reeks schandalen geweest met geld uit de pot partijfinanciering dat voor privé-doeleinden is gebruikt.
  • Wetsvoorstellen die via de website worden voorgesteld en de steun krijgen van twintig procent van de leden, moeten in het parlement worden ingediend.
  • Over het gebruik van de fondsen die iedere fractie krijgt voor communicatie, beslist Beppe Grillo, net als over de samenstelling van de groepen die met die communicatie worden belast. Misschien is dit nog wel een van de grootste vraagtekens: hoe veel ruimte laat Grillo, die de Vijfsterrenbeweging met ijzeren hand heeft geleid, zijn mensen? Hoe verzoent hij zijn streven naar directe democratie van onderop met zijn poging de beweging bij elkaar te houden?

Morgen, maandag, in nrc.next en NRC Handelsblad/bijlage De Wereld meer over Grillo en over de vraag of hij met zijn succes in Italië een inspiratie kan vormen voor protestbewegingen in andere landen.

This entry was posted in politiek and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>