Opmerking paus over vrouwen voedt speculatie over koerswijziging

Eerdere pausen waren beleefd afwijzend tegenover vrouwen. Belangrijk, maar geen man. En dus ongeschikt als diaken, als bestuurder binnen de bureaucratie van de kerk of als adviseur wier bijzondere expertise door kerkbestuurders wordt geraadpleegd. Laat staan als priester.

Als aartsbisschop van Buenos Aires moet paus Franciscus vaak het pleidooi hebben gehoord om in een reactie op het priestertekort vrouwen een grotere rol te geven in de kerk. Maar hoe hij hiertegen aankijkt, is nog onduidelijk. Daarom krijgen, zeker in de eerste maanden van zijn bewind, alle uitspraken hierover betekenis en voeden zij speculatie over een koerswijziging. 

In zijn audiëntie woensdag stond de paus stil bij het Bijbelverhaal over Pasen. Vrouwen gingen naar het graf van Jezus en ontdekten dat het leeg was, volgens de Bijbel. Het is geen toeval dat herders getuigen zijn van de geboorte van Christus en dat vrouwen zijn verrijzenis ontdekken, zei de paus.

(I)n the Church and in the journey of faith, women have had and still have a special role in opening doors to the Lord, in following him and communicating his face, because the eyes of faith always need the simple and profound look of love. The Apostles and disciples find it harder to believe in the Risen Christ, not the women however! Peter runs to the tomb, but stops before the empty tomb; Thomas has to touch the wounds of the body of Jesus with his hands. In our journey of faith it is important to know and feel that God loves us, do not be afraid to love: faith is professed with the mouth and heart, with the word and love.

De originele tekst staat hier in het Italiaans. In dit Engelstalige bericht van Radio Vaticaan veel quotes.

Het blijft een theologische tekst. Maar de toon is anders, directer, dan die van Benedictus XVI. Het wachten is nu op concrete daden die duidelijke moeten maken wat de ook op dit gebied nieuwe toon en stijl betekenen.

This entry was posted in Vaticaan and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>