Geëmotioneerde Napolitano wil snel een brede coalitie

Aan het einde van de middag is president Napolitano beëdigd voor zijn tweede termijn. Daarna hield hij, soms emotioneel, een toespraak (volledige tekst in in het Italiaans) waarin hij de politieke partijen huiswerk meegaf en vermaande om te stoppen met alle tactische spelletjes en nu eindelijk eens echt te proberen een regering te vormen.

Een paar opmerkingen:

  • Hij maakte duidelijk dat hij geen tweede termijn heeft gezocht en, met 87 jaar, liever kalmer aan was gaan doen. Maar ,,hoeveel het me ook moge kosten om gehoor te geven” aan het verzoek om opnieuw president te worden, ,,ik werd gedreven door een oud en diep-geworteld gevoel van identificatie met het lot van het land”. En hierbij moest hij een slokje water nemen.
  • Italië verkeert in ,,een noodtoestand”. Daarom is het ,,onvergeeflijk” (Napolitano gebruikte het woord twee keer) dat de partijen de door vrijwel iedereen noodzakelijk geachte hervormingen van het politieke bestel steeds maar vooruit hebben geschoven. Dezelfde politieke partijen die me nu hebben gesmeekt (niet zijn woord, overigens) om weer president te worden, bleken doof voor die roep om verandering, zei hij. Hierna kwam de belangrijkste waarschuwing: als jullie doof blijven ,,zal ik niet aarzelen hier ten overstaan van heel het land de consequenties uit te trekken”. Wat dat in de praktijk zou betekenen, liet hij in het midden, maar het werd algemeen gezien als een dreigement om dan af te treden.
  • Hij liet er geen misverstand over bestaan dat Italië alle Europese afspraken over ,,financiële en monetaire stabiliteit” moet honoreren. Tegelijkertijd moeten we ,,de dynamiek en de geest van solidariteit” een nieuwe impuls geven, zei hij, en oplossingen zoeken voor de sociale problemen die de eurocrisis en de daaropvolgende bezuinigingen hebben veroorzaakt.
  • Over de protestpartij van Grillo, wier parlementariërs wel voor hem gingen staan maar niet applaudisseerden, zei hij de opstelling in het parlement te waarderen. Maar in één adem voegde de voormalige communist eraan toe dat ,,de democratische dialectiek” moet plaatsvinden in het parlement, ,,en niet door de straat en het Parlement tegenover elkaar te zetten”. Internet is mooi, zei hij, maar uiteindelijk zijn politieke partijen en bewegingen de beste manier om effectief mee te doen in een democratie.
  • Hij maakte ook duidelijk waar hij op inzet: een brede coalitie. Die zou de plannen moeten uitwerken die een groep van tien experts op verschillende gebieden hebben opgesteld. De uitslag van de verkiezingen maken samenwerking nodig, en dat moet dan ook gebeuren, zei hij. Dat was een oproep aan alle politieke partijen. Maar Grillo heeft eerder gezegd dat hij niet mee wil doen aan een eventuele brede coalitie tussen rechts en links. Dat ziet Grillo als een poging om de oude politieke partijen overeind te houden en tegelijkertijd de kiezer een onnodig bezuinigingsprogramma door de strot te duwen.

De openingszetten zijn gedaan. Berlusconi is tevreden – hij kan waarschijnlijk een tweede plaats bij de verkiezingen omzetten in regeringsdeelname aan een grote coalitie. Grillo niet. Het is afgelopen met de democratie in Italië, zei hij. Het is nu wij tegen hen. Napolitano wacht een ingewikkelde rebus.

This entry was posted in politiek and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>