Heeft de paus het echt gezegd: corruptie en homolobby in het Vaticaan? Het ziet er wel naar uit

Aan het begin van de middag begon het rond te zingen (zie ook mijn blogje van gisteren): de paus heeft tegenover een groep Latijns-Amerikaanse geestelijken eerdere berichten in Italiaanse kranten bevestigd dat er binnen het Vaticaan een machtige lobby bestaat van homoseksuele prelaten, en dat er sprake is van corruptie binnen de curie, de Vaticaanse bureaucratie. Daarna zijn er twee uitspraken gedaan die dit bericht in grote lijnen lijken te bevestigen:

1. Clar, de bewuste organisatie van Latijns-Amerikaanse paters en nonnen, biedt in een verklaring haar excuses aan. Daarin staat (ik vat de Spaanse tekst samen) dat het om een synthese gaat van wat de paus in antwoord op vragen heeft gezegd; dat die synthese na het gesprek op 6 juni is gemaakt op basis van wat de deelnemers zich ervan herinnerden; dat het nooit de bedoeling was dat die gepubliceerd zou worden; en dat de citaten daarom niet precies in die vorm aan de paus kunnen worden toegeschreven. Maar, en dat is een belangrijke toevoeging, ,,alleen de algemene toon” van het gesprek kan aan de paus worden toegeschreven. Ter herinnering nog even het meest omstreden citaat:

In de curie zijn heilige mensen, echt, heilige mensen. Maar er is ook een corrupte groep, die is er ook, dat is waar…. Er wordt gesproken over een ‘gay lobby’, het is waar, die is er ook …. we moeten zien wat we kunnen doen.

2. De woordvoerder van de paus heeft gezegd (ik vertaal uit het Italiaans) ,,geen enkele verklaring te kunnen doen over de inhoud van het gesprek” aangezien het om ,,een ontmoeting van particuliere aard” ging. Dat is iets anders dan een ontkenning.

3. De Amerikaanse website Rorate Coeli heeft een geannoteerde vertaling gepubliceerd van het volledige Spaanstalige verslag. Daaruit nog een andere interessante passage, waarin de paus zich keert tegen zowel traditionalisten in de kerk als tegen gelovigen die in plaats van God geloven in ‘iets kosmisch':

I share with you two concerns. One is the Pelagian current that there is in the Church at this moment. There are some restorationist groups. I know some, it fell upon me to receive them in Buenos Aires. And one feels as if one goes back 60 years! Before the Council… One feels in 1940… An anecdote, just to illustrate this, it is not to laugh at it, I took it with respect, but it concerns me; when I was elected, I received a letter from one of these groups, and they said: “Your Holiness, we offer you this spiritual treasure: 3,525 rosaries.” Why don’t they say, ‘we pray for you, we ask…’, but this thing of counting… And these groups return to practices and to disciplines that I lived through – not you, because you are not old – to disciplines, to things that in that moment took place, but not now, they do not exist today…
The second [concern] is for a Gnostic current. Those Pantheisms… Both are elite currents, but this one is of a more educated elite… I heard of a superior general that prompted the sisters of her congregation to not pray in the morning, but to spiritually bathe in the cosmos, things like that… They concern me because they ignore the incarnation!

Nog een korte toelichting over het gebruik van de term homolobby: als er over een homolobby wordt gesproken, gaat het niet om een groep geestelijken die zich zou willen inzetten voor een opener houding van de katholieke kerk tegenover homoseksualiteit. De berichten hierover blijven vaag en suggestief, maar de essentie is dat er een groep machtige kerkbestuurders is die homoseksueel zijn en die samen optrekt in alle intriges en machtsspelletjes binnen het Vaticaan. Is daarbij sprake van chantage? Dat is een open vraag. De drie kardinalen die vorig jaar een rapport over die intriges hebben opgesteld, een rapport dat alleen voor de paus bestemd was, zouden hebben geschreven (link naar Italiaans artikel hierover)  dat sommige hoge prelaten door niet-priesters van buiten het Vaticaan onder druk zouden zijn gezet wegens banden van ,,wereldse aard”.

This entry was posted in Vaticaan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>