Paus wil dat jongeren stampij maken

Jullie moeten stampij maken. De kerk moet de straat op. We zijn veel te veel in onszelf gekeerd.

Dat zijn ongewone woorden voor een paus, en het Argentijnse dagblad Clarin sprak meteen van ..een absolute provocatie”. Het was dan ook geen officiële toespraak, maar het waren opmerkingen die paus Franciscus donderdag maakte, op een op het laatste moment ingelaste ontmoeting met jonge deelnemers aan de Wereldjongerendagen in Rio uit zijn geboorteland Argentinië.

De paus zei, in de vertaling in het Engels van Radio Vaticaan:

I would like us to make noise, I would like those inside the Dioceses to go out into the open; I want the Church to be in the streets; I want us to defend ourselves against all that is worldliness, comfort, being closed and turned within – Parishes, colleges and institutions must get out otherwise they risk becoming NGOs, and the Church is not a Non-Governmental Organization”.

De Argentijnse paus gebruikte het Spaanse woord lio. Radio Vaticaan zwakte dat in vertaling wat af naar noise. Maar Nederlandse woordenboeken vertalen ‘lio’ als  stampij, heibel, trammelant, janboel.

Update 11:30

Inmiddels heeft het Vaticaan ook de Spaanse tekst gepubliceerd. Daarin staat de bewuste passage zo:

¿qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera… Quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir; si no salen se convierten en una ONG, y la Iglesia no puede ser una ONG. Que me perdonen los Obispos y los curas, si algunos después le arman lío a ustedes, pero.. Es el consejo. Y gracias por lo que puedan hacer.

Interessant, de verschillen. In de vertaling van Radio Vaticaan ontbreekt de kritiek van de paus op het clericalisme. En in het bericht van het Vaticaan ontbreekt ook de opmerking dat de paus bij voorbaat al zich verontschuldigt bij de bisschoppen en andere geestelijken voor de problemen die hij hen mogelijk geeft met zijn oproep.

Daarom ook maar mijn eigen instant-vertaling, vanuit bovenstaande Spaanse tekst:

Wat verwacht ik van de Wereldjongerendagen? Stampij. Dat er […] hier in Rio wat trammelant is, was te verwachten. Maar ik wil dat er stampij is in de bisdommen, dat men naar buiten treedt …. Ik wil dat de Kerk de straat op gaat, ik wil dat we onszelf verdedigen tegen alles wat mondaniteit is, gevestigde orde, comfort, clericalisme, het in onszelf gekeerd zijn. De parochies, de scholen, de (katholieke) instellingen moeten naar buiten treden; als ze niet naar buiten treden, veranderen ze in een NGO, en de Kerk kan geen NGO zijn. Mogen de bisschoppen en de pastoors me vergeven, als sommigen hierna voor u stampij maken, maar…. Dit is mijn advies. En dank voor wat u kunt doen.

Franciscus heeft sinds hij in maart tot paus werd gekozen, al vaker duidelijk gemaakt dat hij de deuren binnen de katholieke kerk open wil gooien, onder het motto: fouten maken is minder erg dan nietsdoen.

This entry was posted in Vaticaan and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>