Partijgenoot tegen Berlusconi: treedt af

Al wekenlang wordt er in Rome gespeculeerd over een zakenregering die orde op zaken moet stellen waar het kabinet-Berlusconi maar door lijkt te modderen. Maar de oppositie is verlamd en/of machteloos. Als Berlusconi valt, komt het doordat zijn vrienden hem in de steek laten. Dat maakt het interview van la Repubblica met oud-minister Pisanu interessant.

Pisanu zegt:

Da sola questa maggioranza non è più in grado di evitare il tracollo e riaprire la via dello sviluppo: i fatti sono molto più grandi dei suoi numeri in Parlamento. Però è tutta la politica che deve cambiare passo, respiro, visione, insieme ai gruppi dirigenti delle organizzazioni economiche e sociali. Bisogna cambiare.

Dus Berlusconi moet weg, vraagt La Repubblica? Pisanu houdt zich op de vlakte, maar de snelle vertaling van zijn antwoord zou zijn: beter van wel.

Se Berlusconi è una parte del gigantesco problema che il Paese ha davanti, sarà anche parte della soluzione che dobbiamo trovare. E una soluzione va trovata. Un patto di fine legislatura tra tutti i parlamentari di buona volontà per salvare il Paese e rimetterlo in cammino.

Het is een bekend scenario. In 1992-3 verliep het ongeveer langs dezelfde lijnen. Na negen maanden en onder druk gezet door een scherpe koersval van de lire, trad Berlusconi af om plaats te maken voor een zakenkabinet. Gaat de geschiedenis zich herhalen?

This entry was posted in politiek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>